Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/medicartro/domains/medicartro.com.pl/public_html/libs/Smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 273
Exogen wypożyczanie, złamania, brak zrostu, przyspieszanie zrostu kości , rehabilitacja, zrost opóżniony - Medicartro

Exogen stymuluje i umożliwia szybkie leczenie braku zrostu kości , terapię długo i trudno gojących się kości.


 

Masz złamaną kość, co zrobić gdy  goi się wolno lub w RTG brak zrostu kości?

Jak przyspieszyć opóźniony zrost kości ?

 

Skuteczną i prostą terapią jest


Ultradźwiękowa terapia trudno gojących się złamań

Sprzedajemy i wypożyczamy urządzenia EXOGEN®

tel: 608594353

lub przez zakładkę kontakt:


http://www.medicartro.com.pl/form/show/id=1


https://exogen.com.pl/

 

 

W związku z wieloma pytaniami pacjentów informujemy iż nie pobieramy kaucji za urządzenie.

Z naszych obserwacji i konsultacji z pacjentami wskazujemy, że kluczowym w terapii exogenem jest poprawna i dokładna co do 2 centymetrów lokalizacja złmania w obrębie kończyny oraz kierunek z jakiego podawane są ultrzadźwięki.

Głowica exogenu ma wymiar 2 złotówki i emituje ultrzadźwięki bezpośrednio w dół, dlatego dokładne trafienie w obszar złamania i kierunek rozprzestrzeniania się fali ultrzdźwiękowej jest tak ważny.

Na podstawie RTG jesteśmy w stanie zlokalizować miejsce złamania.

 

Posiadamy do wypożyczenia tylko najnowsze modele urządzenia.


Nie wypożyczamy starego modelu czyli Exogenu 4000+ nie mamy takiego modelu aparatu w ofercie.


Exogeny są ubezpieczone od przepięć, kradzieży, zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje transport do pacjenta i od Pacjenta do wypożyczalni.

Płatność za wypożyczone urządzenie następuje na konto wypożyczalni po siedmiu dniach od otrzymania urządzenia przez pacjenta.

Po wpłacie na konto Pacjent otrzymuje fakturę. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. W przypadku wypożyczenia exogenu ponad 50 dni możliwa jest negocjacja i obniżenie ceny za wypożyczenie. Do sprządzenia umowy nie wymagamy danych z dowodu osobistego serii i numeru zgodnie z RODO.

 

 

Poradnik dla Pacjentów stosujących Exogen.

 

Złamania w obrębie kości przedramienia i ramienia.

Ze względu na budowę i dużą ruchomość kości względem siebie w kończynie górnej stosowanie urządzeń wspomagających zrost ma duży sens. Z doświadczenia wiemy iż stosowanie ultradźwięków o niskim natężeniu przynosi bardzo korzystne efekty skracając czas gojenia kości.  Osoby ze złamaniami w obrębie kończyny górnej głównie pytają o czas stosowania exogenu. Ile mam wypożyczyć zabiegów/impulsów? Odpowiedź nie jest prosta ale doświadczenie podsuwa nam ciekawe rozwiązanie. Chodzi o czas do wykorzystania  pomiędzy konsultacjami lekarskimi. Jest to cztery do sześciu tygodni. W czasie konsultacji lub wizyty zawsze pacjentowi robione jest zdjęcie RTG. Jeśli lekarz w trakcie konsultacji stwierdzi iż zrost jest opóżniony lub niepełny pacjent może wypożyczyć exogen. Stosuje go do następnej konsultacji gdzie robione jest znowu zdjęcie RTG złamania. Na tej konsultacji pacjent z lekarzem mogą podjąć decyzje o dalszym stosowaniu ultradzwięków exogen lub zaprzestać terapii w wypadku poprawy w gojeniu sie kości. Takie rozwiązanie jest możliwe w naszej wypożyczalni. Pacjent zawsze może przedłużyć  czas wypożyczenia. Dlatego  często umawiamy się w ten sposób  z pacjentemi.  Decyzja o zwrocie urzadzenia uzależniona jest od drugiej konsultacji lekarskiej.


Złamanie obojczyka.

W przypadku złamania obojczyka prosimy o wcześniejszą informację iż taka kość będzie poddawana zabiegom. Jest to związane z koniecznością wysłania do pacjenta specjalnego naramiennika do podawania ultradzwięków na obojczyk. Naramiennik nie jest dostarczany z zestawem podstawowym do terapii exogenem. Naramiennik posiada dodatkowe obciążenie, które pozycjonuje głowice ultaradzwiękową w miejscu nad złamaniem i nie pozwala się jej przesuwać. Naramiennik widoczny jest na zdjęciu powyżej skrajnie po prawej stronie.

 

Złamanie kości łódeczkowatej.

W przypadku złamania kości łódeczkowatej (Scaphoid fracture) konieczna jest wcześniejsza dokładna lokalizacja złamania lub miejsca wykonanego zabiegu zespolenia. Należy pamiętać iż terapia exogenem w tym złamaniu  wskazana jest w kilku przypadkach: braku zrostu, stawu rzekomego mogącego powstać przy złamaniu bieguna bliższego, szczeliny złamania powyżej 1 mm, przemieszczenia odłamów lub złamania wieloodłamowego tej kości.


Złamanie kości udowej.

Wiele pytań od Pacjentów dotyczy możliwości stosowania exogenu po złamaniu kości udowej. Decyzja o wspomaganiu zrostu w takim przypadku powinna być przemyślana i przeanalizowana przez specjalistę ortopedę. Terapia w tym przypadku zależy od wielu czynników: rodzaju złamania, lokalizacji złamania, czasu od złamania, tempa zrostu, zastosowanego materiału do zespolenia kości, wieku chorego, chorób współistniejących ze złamaniem, leków jakie pacjent zażywa, aktywności pacjenta. Biorąc pod uwagę te czynniki i masywność kości udowej zwykle lekarz zaleca terapię codzienną exogenem w ilości od 50- 100 impulsów na miejsce złamania.


Złamania w obrębie podudzia, goleni.

Złamanie kości piszczelowej i strzałkowej może wymagać terapii exogenem ze względu na specyfikę unaczynienia i układu mięśniowego w podudziu. Złamanie w okolicy jednej trzeciej dolnej podudzia wraz kostką, gdzie unaczynienie jest gorsze, terapia może być rozszerzona o zabiegi egzogennego stosowania ultradzwięków. Ten obszar złamania prawie zawsze wymaga leczenia operacyjnego poprzez czasowe zespolenie za pomocą gwożdzi, śrób,  płytek lub metody zespolenia gwożdziem śródszpikowym. Zastosowane w tych zabiegach zespolenia i opatrunki gipsowe mogą doprowadzać do zaburzeń w ukrwieniu podudzia co wydłuża proces gojenia kości. W obębie stopy i podudzia może rozwinąć sie zespół Sudecka powodując atrofię mięśni i zanik kości z powodu niedokrwienia. Dlatego należy rozważyć stosowanie w/w terapię ultradżwiekami.


Złamanie kości śródstopia.

Częstą przyczyną stosowania exogenu jest złamanie w obrębie stopy. Może ono wystąpić po urazie mechanicznym lub może mieć charakter przeciążeniowy np. u sportowców lub ludzi bardzo aktywnych fizycznie: biegaczy, lekkoatletów, tenisistów. Złamanie przeciążeniowe, zmęczeniowe zwykle następuje w obrębie trzonu piątej kości śródstopia. W piątej kości śródstopia może dojść do złamania Jones`a i wtedy dotyczy ono okolicy nasady i przynasady. Wywołuje go ustawienie na brzegu bocznym stopy z jednoczesnym mocnym obciążeniem. Urazowi często towarzyszy wynaczynienie się krwi w tej okolicy i póżniejszy obrzęk wraz z krwiakiem. U ludzi młodych gdzie aparat więzadłowy jest bardzo mocny dochodzi do wyrwania części kości w miejscu przyczepu ścięgna do kości. Takie złamanie nazywa sie awulsyjnym. Zalecana ilość zabiegów to 30 impulsów.

 

System EXOGEN® zapewnia przyspieszenie gojenia się świeżych złamań. Nieodzowny w przypadku braku zrostu lub powolnym zroście kości. Z badań wynika iż urządzenie stymuluje zrost i przyspiesza o 38% gojenie się świeżych złamań. Exogen® zmniejsza ilość  przypadków opóźnionego zrostu o 83%.

 

 

 

Jak działa Exogen?

W urządzeniu zastosowano falę ultradzwiękową 1,5  MHz impulsową o niskim natężeniu 30 mW/cm2. Gęstość mocy urządzenia jest niska i wynosi 30mW/cm2.

Wskazania do terapii EXOGEN :

Stosuje się go także przy braku zrostu kostnego, przeszczepach kostnych,  złamaniach z powodu przeciążenia, złamaniach wynikających z uprawiania sportu. Możliwe jest stosowanie w złamaniach zaopatrzonych stabilizacją kostną , gwożdziami sródszpikowymi, stabilizatorami zewnętrznymi, po operacjach osteotomii, przeszczepach tkanki kostnej, wydłużaniu kośća za pomcą osteotomii dystrakcyjnej, przy opóżnionym zroście kości.

Według najnowszych badań decyzję o rozpoczęciu terapii exogenem należy oprzeć o kryterium czy złamanie jest stabilne czy nie jest stabilne. W przypadku braku stabilności złamania wymagana jest obligatoryjnie konsultacja z lekarzem prowadzącym chorego.

W przypadku stabilnego złamania lub opóżnionego zrostu leczenie jest wskazane zgodnie z wytycznymi MTG 12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE ). Niezmiernie ważne jest aby zwymiarować szerokość szczeliny złamania jesli jest ona mniejsz niz 10mm pacjent powinien stosować urządzenie dla przyspieszania zrostu koścca.

Po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie urządzeniem exogen można stosować u  pacjentów z czynnikami ryzyka.

Szczególnie polecaną jest terapia u Pacjentów u których wystąpi jeden z czynników ryzyka takich jak: cukrzyca, palenie tytoniu, zaburzenia metaboliczne, osteoporoza kości, uszkodzenie naczyń krwionośnych w obrębie złamania.

 

Urządzenie Exogen firmy Smith&Nephew zaakceptowane jest przez organizację FDA (Food and Drug Administration) pod nr: P900009/S022 6/26/06 180-Day.


Urządzenie Exogen® złożone jest z aparatu wytwarzającego pulsacyjne ultradzwięki oraz głowicy i opaski podtrzymującej głowice. Głowica emituje pulsacyjne ultradzwięki o niskiej energii częstotliwości .


Zabieg z urządżeniem polega na założeniu paska z otworem na głowice i wsunięciu w ten otwór nażelowanej wcześniej głowicy. Głowica powinna znajdować się bezpośrednio nad złamaniem. Aby stymulacja była skuteczna lekarz prowadzący danego pacjenta powinien wyznaczyć miejsce aplikacji w okolicy złamania. Głowice pokrywa się żelem aby sprzęgnąć głowicę ze skórą i tkankami pod nią co umożliwia wniknięcie ultrzdzwięków w okolice złamania. Jesli żelu jest zbyt mało urządzenie wykrywa ten stan i alarmuje użytkownika przed wykonaniem zabiegu.

Urządzenie można stosować u osób dorosłych , których kościec jest dojrzały. Nie ma wyznaczonej górnej granicy wiekowej do stosowania w/w urzadzenia.

 

Czas trwania zabiegu określa się na 20 minut dziennie.


Sygnał ultradzwiękowy emitowany z głowicy stymuluje w kilku fazach następujące procesy gojenia kości:


fazę angiogenezy -powstawanie naczyń włosowatych w obrębie złamania,


fazę kostnienia niezmineralizowanego czyli powstawania macierzy włóknistej,


fazę rozplemową- mineralizację tkanki chrzęstnej oraz tkanki chrzęstnej włóknistej powstawanie kości włóknistej,


fazę przebudowy kości.


W trakcie leczenia stymulowane i pobudzane są chondrocyty oraz wzrasta poziom czynników VGF, IGF 1 odpowiedzialnych za tworzenie się unaczynienia.
Dochodzi także do podwyższenia białek morfogenetycznych: BMP-2, BMP-4, BMP- 6, BMP-7.
Terapia powoduje także wydzielania fosfatazy alkalicznej MMP13, Collagenu typu 10, COX 2, Prostaglandyny e2.


Szczegółowy opis procesu wspomagania gojenia się złamań i zasada leczenia jest prezentowana na filmie proszę o kliknięcie na link:

Exogen - ultradźwiękowy system leczenia trudnych złamań - MEDtube

http://medtube.pl/ortopedia/filmy-medyczne/13179-wspomaganie-zrostu-kosci-system-exogen

 

Dowody na skuteczność działania aparatu Exogen zawarte są w publikacji:

http://medtube.pl/uploads/9/3/0103f931d3a3f49a3dbfd651873ac8beea8a.pdf

oraz

http://www.exogen.com/elements/media/international/62289.pdf

Sposób aplikacji i przeprowadzenie zabiegu są widoczne na fimie:

http://medtube.pl/ortopedia/filmy-medyczne/13183-mocowanie-systemu-exogen

Stanowisko  NICE MTG12 dotyczące technologii medycznych, opublikowane w styczniu 2013 w Wielkiej Brytani potwierdzają skutecznośc działania aparatu do rehabilitacji i prześpieszania gojenia złamań kości długich. Komisja Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii analizowała 1710 przypadków wyleczenia braku zrostu lub opóżnionego zrostu kości wśród pacjentów UK. W konkluzji potwierdzono skuteczność działania  oraz możliwość oszczędności po stosowaniu terapii rzedu 5500 zł na każdego pacjenta poddawanego terapii.

 

Doniesienia naukowe i artykuły dotyczące terapi ultradzwiekowej leczenia złamań kości:

EXOGEN ultrasound bone healing system for long bone fractures with non-union or delayed healing: a NICE medical technology guidance.

Indications and results for the Exogen™ ultrasound system in the management of non-union: a 59-case pilot study.

Improved healing response in delayed unions of the tibia with low-intensity pulsed ultrasound: results of a randomized sham-controlled trial.

Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specif

Exogen w sporcie:

http://www.przegladsportowy.pl/lekkoatletyka,robert-sobera-rehabilituje-sie-po-wypadku-na-treningu,artykul,783376,1,287.html


Przeciwwskazania względne:


Złamania patologiczne wynikające z leczenia np: sterydami,

lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi,

immunoterapia pacjenta,

złamania  wg Gustillo III stopnia,

złamania ze szczelinami  ponad 25% średnicy kości,

odstęp pomiędzy odłamami złamania nie może być większa niż 10 mm,

złamania nieustabilizowane,

przyjmowanie leków blokerów kanału wapniowego,

choroba nowotworowa,

ciąża i karmienie piersią,

złamania z niewystarczającym kontaktem odłamów kostnych,

okolice głowy i twarzoczaszki,

złamania w obrębie kręgów kręgosłupa.

 

Wykonujemy zabiegi w Krakowie i okolicach lub urządzenie przesyłamy poprzez kuriera.